Sætre og Folkestad skolekorps

Historie

Sætre og Folkestad skolekorps oppsto i 2005, etter en sammenslåing av Sætre skolekorps (dannet 1956) og Folkestad skolekorps (dannet 1966).

 

Per i dag er vi totalt xx musikkanter fordelt på xx aspiranter xx juniorer og xx medlemmer av hovedkorpset.