Sætre og Folkestad skolekorps

Visjoner

Et ønske om at barn og unge skal finne gleden i å kunne spille et instrument!

Sætre og Folkestad skolemusikkorps ønsker å skape et trivelig miljø som inspirerer og gleder barn og unge i det å kunne spille og beherske et instrument.

Vi legger vekt på å gi barna trygghet og positive opplevelser i det å være med i et korps. Den sosiale rammen er viktig for både barn og voksne.

Med grundig opplæring i instrumenthåntering og spill ønsker vi å gi barna glede og selvtillitt i å kunne spille et insturment.